Vietnam Review of Northeast Asian Studies: Twenty Years of Building and Developing
Tiêu đề:      Vietnam Review of Northeast Asian Studies: Twenty Years of Building and Developing
Mục:      Nghiên cứu khu vực
Tác giả:      Pham Hong Thai
Mã tài liệu:      2230745282
Năm xuất bản:      2015
Số xuất bản:      11
Số trang:      2-7
Ngôn ngữ:      Tiếng Anh
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

On the occasion of Vietnam Review of Northeast Asian Studies’ 20th anniversary, the article overviews the review development from 1995 until now through three significant periods: The early period, it was named Japan Studies Review (1995 - 2001); The middle period, it was called the Review of Japanese and Northeast Asian Studies (2001- 2006); The third period, it has been referred as Vietnam Review of Northeast Asian Studies (2006-2015). Along with evaluating the published works in the past 20 years in terms of countries’ background, field of research, collaborators, the article highlights some of the Review main activity directions in the coming time.

 

Từ khóa:      Vietnam Review of Northeast Asian Studies, 20 years of establishment, achievement, orientation
Lượt xem:      163
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.