Vấn đề môi trường nổi bật của các nước Đông Bắc Á và hướng giải quyết
Tiêu đề:      Vấn đề môi trường nổi bật của các nước Đông Bắc Á và hướng giải quyết
Mục:      Môi trường, Nghiên cứu khu vực
Tác giả:      Phạm Thị Xuân Mai
Mã tài liệu:      2897568714
Năm xuất bản:      2011
Số xuất bản:      8
Số trang:      12
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Tóm tắt: Khu vùc §«ng B¾c ¸ hiện nay cã tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ cao nhÊt thÕ giíi nh­ng vÉn cßn tån t¹i nh÷ng vÊn ®Ò m«i tr­êng nghiªm träng như ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước. Để đối phó với tình trạng này, mỗi nước trong khu vực đều đưa ra chiến lược phát triển riêng nhưng tất cả đều hướng tới sự phát triển bền vững. Mô hình tăng trưởng mới trước hết chú trọng đến việc sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, nâng cao tỉ lệ của năng lượng tái tạo, xây dựng một xã hội có lượng phát thải khí nhà kính thấp. Ngoài chiến lược phát triển riêng của mỗi nước, khu vực này cũng đang đòi hỏi có sự hîp t¸c chặt chẽ hơn để giải quyết những vấn đề môi trường xuyên quốc gia.

Từ khóa:      Môi trường, Ô nhiễm, Phát triển bền vững, Đông Bắc Á
Lượt xem:      1521
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.