Đối sách của các quốc gia và vùng lãnh thổ Đông Bắc Á về những biến đổi xã hội
Tiêu đề:      Đối sách của các quốc gia và vùng lãnh thổ Đông Bắc Á về những biến đổi xã hội
Mục:      Điểm sách
Mã tài liệu:      2341606404
Năm xuất bản:      2014
Số xuất bản:      6
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Tác giả: TS. Trần Thị Nhung chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 2013, 231 trang

Trong quá trình phát triển kinh tế, các nước Đông Bắc Á đã gặt hái được những thành tựu to lớn về kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, những biến đổi mạnh mẽ của xã hội đã và đang đặt ra nhiều vấn đề, thách thức trong đó có những vấn đề xã hội như biến đổi cơ cấu dân số, gia tăng bất bình đẳng xã hội, biến đổi gia đình, tôn giáo. Do sự gần gũi về địa lý, sự tương đồng về văn hóa và sự phát triển các mối quan hệ giữa Việt Nam với các nước Đông Bắc Á nên đối sách của các quốc gia này trong bối cảnh mới sẽ có những tác động tới Việt Nam. Vì vậy, việc tìm hiểu những đối sách mà chính phủ các nước Đông Bắc Á thực thi trước những biến đổi xã hội để gợi mở những vấn đề về kinh nghiệm mà Việt Nam có thể tham khảo, vận dụng trong quá trình xây dựng và phát triển xã hội là một việc làm cần thiết. Với ý nghĩa và tính cấp thiết như vậy, tập thể tác giả do TS. Trần Thị Nhung làm chủ biên đã nghiên cứu và cho ra đời cuốn sách “Đối sách của các quốc gia và vùng lãnh thổ ở Đông Bắc Á về những biến đổi xã hội”. Nội dung cuốn sách được thể hiện trong ba chương.

Chương 1: Những biến đổi xã hội chủ yếu ở các nước và vùng lãnh thổ Đông Bắc Á. Mục đích chính của chương này là tìm hiểu những biến đổi cơ bản về xã hội ở các nước Đông Bắc Á như biến đổi dân số; gia tăng bất bình đẳng xã hội; sự chuyển đổi gia đình truyền thống sang hiện đại; xung đột tôn giáo. Tuy nhiên, để bạn đọc hiểu rõ nguyên nhân tạo nên sự thay đổi, các tác giả phân tích những nhân tố tác động cả trong và ngoài nước trong mối quan hệ với sự phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa của các nước và vùng lãnh thổ trong khu vực. Bên cạnh đó, việc dự báo xu hướng biến đổi xã hội của các nước và vùng lãnh thổ cũng được đề cập đến. Cụ thể, nội dung của chương này phân tích về những nhân tố tác động cơ bản bao gồm cả nhân tố bên trong và nhân tố bên ngoài tác động đến những biến đổi xã hội chủ yếu ở các nước và vùng lãnh thổ Đông Bắc Á; phân tích diễn biến của sự biến đổi dân số ngày càng phức tạp, diễn biến bất bình đẳng xã hội theo chiều hướng ngày càng gia tăng, biến đổi gia đình cũng như biến đổi trong đời sống tôn giáo. Bên cạnh đó, tác giả cũng tập trung phân tích khá sâu sắc về xu hướng vận động của một số biến đổi xã hội ở các nước và vùng lãnh thổ Đông Bắc Á.

Chương 2: Đối sách của một số nước và vùng lãnh thổ Đông Bắc Á về những biến đổi xã hội. Chương này tập trung phân tích những đối sách của các nước Đông Bắc Á cụ thể là Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Đài Loan trước những biến đổi xã hội để hạn chế tới mức thấp nhất những ảnh hưởng tiêu cực, phát huy vai trò tích cực của các thành tố, các mối quan hệ trong đời sống xã hội. Những biến đổi xã hội theo chiều hướng xấu như phân hóa giàu nghèo, cơ cấu dân số bất hợp lý (tỷ lệ người già cao, tỉ lệ sinh giảm mạnh, mất cân bằng giới tính), bất công bằng về điều kiện sống, chăm sóc y tế, giáo dục, xung đột tôn giáo… được tập trung phân tích khá chi tiết. Về đối sách của Nhật Bản trước những biến đổi xã hội chủ yếu, tác giả nhấn mạnh đến ba lĩnh vực đó là đối sách trước vấn đề lão hóa dân số; đối sách trước vấn đề bất bình đẳng giới; đối sách trước vấn đề tôn giáo. Còn đối với Hàn Quốc, tác giả lại đề cập đến chính sách điều chỉnh sự biến đổi dân số; chính sách đa văn hóa; hoàn thiện chế độ an sinh xã hội; đối sách của Hàn Quốc trong vấn đề tôn giáo. Tương tự đối với Trung Quốc, tác giả phân tích đối sách trước vấn đề bất bình đẳng xã hội; đối sách trước yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đối sách trước sự biến đổi cơ cấu dân số cụ thể là cải cách dân sinh; và đối sách trong vấn đề tôn giáo. Về đối sách của Đài Loan trước sự biến đổi xã hội, tác giả nhấn mạnh đến hai lĩnh vực chủ yếu là đối sách trước vấn đề bất bình đẳng xã hội và đối sách trước vấn đề cô dâu nước ngoài.

Chương 3: Những kinh nghiệm có thể tham khảo và vận dụng vào Việt Nam. Chương này phân tích một số biến đổi của xã hội Việt Nam như biến đổi về cơ cấu dân số, phân hóa giàu nghèo, gia đình và các mối quan hệ xã hội, những biến đổi trong đời sống tôn giáo, đánh giá những đối sách của các nước Đông Bắc Á trước những biến đổi xã hội. Từ đó gợi mở một số chính sách, biện pháp cho Việt Nam trong việc giải quyết một số vấn đề xã hội để hạn chế những tác động tiêu cực và phát huy những tác động tích cực của sự biến đổi xã hội trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam hiện nay. Cụ thể, chương này đã đưa ra một số kinh nghiệm với nước ta trong việc chuẩn bị ứng phó với vấn đề lão hóa dân số; tích cực khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính; hoàn thiện và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; cải thiện vấn đề bất bình đẳng giới; nâng cao năng lực hoạch định chính sách phát triển xã hội, hệ thống kiểm tra giám sát của nhà nước; chuyển hướng đào tạo và sử dụng lực lượng lao động trẻ; đô thị hóa nông thôn đúng hướng nhằm mục tiêu giảm cách biệt giữa thành thị với nông thôn.

Có thể thấy, cuốn sách đã phân tích và luận giải những đối sách của các quốc gia và vùng lãnh thổ ở Đông Bắc Á (Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Đài Loan) trước những biến đổi xã hội của các nước này để từ đó rút ra một số kinh nghiệm đối với Việt Nam. Đối sách của các quốc gia và vùng lãnh thổ Đông Bắc Á được phân tích trong cuốn sách là những chính sách, biện pháp ứng phó với một số vấn đề xã hội nổi bật của khu vực hiện nay, không phải là những biến đổi mang tính nhất thời, mà là những thách thức lớn lao cản trở sự phát triển bền vững của xã hội cần được giải quyết.

 

Hà Hậu

Lượt xem:      1275
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.