Đối sách của các quốc gia và vùng lãnh thổ Đông Bắc Á về chuyển đổi mô hình tăng trưởng và thúc đẩy hội nhập kinh tế giai đoạn 2011-2020
Tiêu đề:      Đối sách của các quốc gia và vùng lãnh thổ Đông Bắc Á về chuyển đổi mô hình tăng trưởng và thúc đẩy hội nhập kinh tế giai đoạn 2011-2020
Mục:      Điểm sách
Mã tài liệu:      2300885674
Năm xuất bản:      2013
Số xuất bản:      10
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Tác giả: Phạm Quý Long (chủ biên)

Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa, Hà Nội, 2013, 270 tr.

Bước sang năm 2013, khu vực Đông Bắc Á tiếp tục chứng tỏ là một khu vực kinh tế năng động và có vai trò rõ rệt đối với sự phát triển của kinh tế toàn cầu. Nhìn lại hơn một thập niên trôi qua, xét riêng ở góc độ kinh tế thì bức tranh kinh tế của khu vực đã và đang biểu lộ nhiều vấn đề khá đặc biệt và được giới nghiên cứu rất quan tâm. Chính vì vậy, với quan điểm lạc quan, đã có một số ý kiến giả thuyết cho rằng nếu những điều kiện quốc tế và khu vực không có những đột biến lớn, xa hơn là tới năm 2030, thì nền kinh tế Trung Quốc có nhiều khả năng trở thành một thế lực kinh tế lớn nhất, có vai trò ảnh hưởng và chi phối nền kinh tế của các thực thể trong khu vực và toàn cầu. Tuy nhiên cũng đã xuất hiện những dự báo khá tiêu cực rằng bức tranh kinh tế vẫn còn khá ảm đạm đang dần bao trùm toàn cảnh của nền kinh tế thế giới trong nhiều năm tới với nhiều vấn đề kinh tế nổi cộm như gánh nặng nợ công Châu Âu ngày càng lún sâu, viễn cảnh kinh tế Hoa Kỳ hay cả Nhật Bản cũng không mấy khả quan.

Việt Nam đang hướng tới xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược với các nước, vùng lãnh thổ ở Đông Bắc Á, vì thế những vấn đề gợi mở nêu trên cũng sẽ rất cần phải được nghiên cứu tổng kết. Với ý nghĩa đó, nhóm tác giả do TS. Phạm Quý Long chủ biên đã cho ra đời cuốn sách “Đối sách của các quốc gia và vùng lãnh thổ ở Đông Bắc Á về chuyển đổi mô hình tăng trưởng và thúc đẩy hội nhập kinh tế giai đoạn 2011-2020”. Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:

Chương 1: Bối cảnh quốc tế mới và yêu cầu thay đổi mô hình tăng trưởng và đẩy mạnh hội nhập kinh tế ở khu vực Đông Bắc Á. Trong chương này, các tác giả đã nêu bật đặc điểm môi trường phát triển và hợp tác ở khu vực Đông Bắc Á như môi trường chính trị - an ninh bất ổn và thiếu bền vững đe dọa triển vọng hợp tác và phát triển kinh tế khu vực; môi trường kinh tế - xã hội hàm chứa nhiều thách thức lớn hơn cho quá trình phát triển kinh tế; môi trường tự nhiên diễn biến bất thường do biến đổi khí hậu đã và đang tạo ra những trở ngại lớn hơn cho quá trình hợp tác và phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, tác giả cũng nhấn mạnh yêu cầu thay đổi mô hình tăng trưởng và đẩy mạnh hội nhập kinh tế ở khu vực Đông Bắc Á trong đó đánh giá yêu cầu dựa trên cơ sở phân tích các mô hình lý thuyết tăng trưởng với đối chứng thực tiễn cũng như đánh giá yêu cầu từ phân tích các yếu tố nội tại của mỗi nền kinh tế trong khu vực như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan.

Chương 2: Đối sách của các quốc gia và vùng lãnh thổ ở Đông Bắc Á. Ở đây các tác giả đã nêu, phân tích và đánh giá đối sách của Trung Quốc về sự thay đổi mô hình tăng trưởng và sự đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, trong đó trình bày quan điểm và phương châm chỉ đạo của Chính phủ Trung Quốc cũng như những nội dung đối sách cơ bản của Trung Quốc trong 10 năm tới, mục tiêu và nhiệm vụ của Trung Quốc trong giai đoạn 2011-2020, các giải pháp chính sách đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế của Trung Quốc. Bên cạnh đó, các tác giả cũng đánh giá, phân tích về mục tiêu tổng quát của Chiến lược tăng trưởng thông qua việc kiến tạo “nhu cầu mới và việc làm mới” cho nền kinh tế cũng như nội dung, giải pháp và lộ trình thực hiện của Nhật Bản. Đồng thời nêu lên quan điểm, mục tiêu chiến lược và một số nội dung đối sách cụ thể của nước này. Ngoài ra các tác giả cũng trình bày quan điểm và mục tiêu kỳ vọng trong sự thay đổi mô hình tăng trưởng và đẩy mạnh hội nhập, cũng như nội dung cơ bản trong đối sách về sự thay đổi mô hình tăng trưởng và đẩy mạnh hội nhập của Hàn Quốc. Đối sách về sự thay đổi mô hình tăng trưởng và sự đẩy mạnh hội nhập kinh tế của vùng lãnh thổ Đài Loan cũng được các tác giả nêu bật trong chương này.

Chương 3: Đánh giá chung và một số gợi ý chính sách cho Việt Nam. Trong đó các tác giả đã đưa ra một số nhận xét và đánh giá chung đối với trường hợp Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan trong vấn đề chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy hội nhập kinh tế giai đoạn 2011-2020. Bên cạnh đó các tác giả cũng nêu lên một số gợi ý chính sách cho Việt Nam trong vấn đề này.

Có thể thấy, cuốn sách đã giới thiệu và phân tích chính sách của bốn nền kinh tế chủ yếu ở Đông Bắc Á là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và vùng lãnh thổ Đài Loan về sự điều chỉnh chiến lược hướng tới năm 2020 trong xây dựng mô hình tăng trưởng và đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế. Thông qua nghiên cứu các nội dung chính sách của từng quốc gia và vùng lãnh thổ nói trên, nhóm tác giả đã đưa ra các đánh giá riêng và đề xuất một số vấn đề mang tính gợi mở đối với quá trình hợp tác và phát triển kinh tế của Việt Nam với khu vực này. Cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách và các bạn đọc quan tâm tìm hiểu về khu vực Đông Bắc Á.

 

Hà Hậu

Lượt xem:      1153
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.