Nhật Bản với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, Lào và Campuchia
Tiêu đề:      Nhật Bản với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, Lào và Campuchia
Mục:      Điểm sách
Mã tài liệu:      1127666135
Năm xuất bản:      2011
Số xuất bản:      6
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Tác giả: Hoàng Thị Minh Hoa chủ biên

Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, năm 2010, 198tr.

 

Quan hệ giữa Nhật Bản với Việt Nam, Lào và Campuchia là một bộ phận không thể tách rời của quan hệ quốc tế ở Châu Á – Thái Bình Dương nói chung và khu vực Đông Á nói riêng. Trong sự điều chỉnh chính sách đối ngoại sau Chiến tranh Lạnh, Nhật Bản đề cao vai trò của các nước Đông Nam Á và ngày càng gia tăng hợp tác toàn diện với các nước này, trong đó coi trọng ba nước Đông Dương. Để giúp bạn đọc hiểu sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và ba nước Đông Dương, tác giả Hoàng Thị Minh Hoa đã biên soạn cuốn sách “Nhật Bản với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, Lào và Campuchia”. Cuốn sách gồm 3 chương với những nội dung như sau:

Chương I: Cơ sở của mối quan hệ giữa Nhật Bản với Việt Nam, Lào và Campuchia trong giai đoạn hiện nay. Trong chương này, tác giả trình bày bối cảnh quốc tế và khu vực sau Chiến tranh Lạnh; Đông Nam Á, Đông Dương trong chính sách đối ngoại Châu Á của Nhật Bản những năm 80, 90 của thế kỷ XX; quan hệ hợp tác giữa Việt Nam, Lào và Campuchia trong giai đoạn hiện nay; nhu cầu hợp tác từ hai phía Nhật Bản và ba nước Đông Dương.

Chương II: Quan hệ giữa Nhật Bản với Việt Nam, Lào và Campuchia trong giai đoạn hiện nay. Trong đó, tác giả tập trung trình bày về quan hệ hợp tác Nhật Bản – Việt Nam, quan hệ hợp tác Nhật Bản – Lào, quan hệ hợp tác Nhật Bản – Campuchia.

Chương III: Đóng góp của Nhật Bản đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, Lào và Campuchia trong giai đoạn hiện nay nêu bật vai trò của Nhật Bản trong việc giải quyết  các vấn đề liên quan đến an ninh, ổn định kinh tế của khu vực; đóng góp của Nhật Bản đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, giáo dục, y tế, an sinh con người của ba nước Đông Dương; đồng thời đưa ra một số nhận xét về đóng góp của Nhật Bản đối với Việt Nam, Lào và Campuchia và triển vọng đóng góp của Nhật Bản đối với ba nước này.

Với 198 trang, cuốn sách trình bày có hệ thống mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Nhật Bản với Việt Nam, Lào và Campuchia từ năm 1991 đến nay trên tất cả các lĩnh vực, qua đó làm rõ những đóng góp của Nhật Bản đối với ba nước Đông Dương trong tiến trình công nghiệp hóa đất nước. Đây là tài liệu thực sự bổ ích cho bạn đọc khi nghiên cứu về Nhật Bản nói chung và về mối quan hệ giữa Nhật Bản và ba nước Đông Dương nói riêng.

 

 

Hà Hậu

Lượt xem:      1057
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.