Nông nghiệp Hàn Quốc trên đường phát triển
Tiêu đề:      Nông nghiệp Hàn Quốc trên đường phát triển
Mục:      Điểm sách
Mã tài liệu:      1758384100
Năm xuất bản:      2011
Số xuất bản:      5
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Tác giả: Trần Quang Minh

Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa, Hà Nội, 2010, 283tr.

 

Hàn Quốc đã trải qua hơn nửa thế kỷ thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong quá trình này, không chỉ các ngành công nghiệp của Hàn Quốc đạt được những thành tựu phát triển hết sức mạnh mẽ, mà ngành nông nghiệp nước này cũng từng bước đi lên hiện đại, bộ mặt nông thôn ngày càng được đổi mới. Những kinh nghiệm của Hàn Quốc trong việc giải quyết những vấn đề nông nghiệp và nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa chắc chắn sẽ là những tham khảo rất có giá trị cho Việt Nam. Chính vì vậy, việc nghiên cứu và đánh giá những kinh nghiệm của Hàn Quốc về phát triển nông nghiệp và nông thôn là hết sức cần thiết cả về lý luận và thực tiễn. Cuốn sách “Nông nghiệp Hàn Quốc trên đường phát triển của tác giả Trần Quang minh là một trong số những công trình nghiên cứu giúp bạn đọc hiểu sâu sắc về chủ đề này”. Cuốn sách gồm 3 chương với nội dung như sau:

Chương I: Tổng quan về nông nghiệp Hàn Quốc tập trung giới thiệu những nhân tố chủ yếu tác động đến sự phát triển của nông nghiệp Hàn Quốc, những đặc trưng chủ yếu, các giai đoạn phát triển chủ yếu và những thay đổi chủ yếu của nông nghiệp nước này.

Chương II: Các chính sách và biện pháp chủ yếu giải quyết những vấn đề cơ bản trên con đường phát triển hiện đại của nông nghiệp Hàn Quốc. Ở đây, tác giả nêu lên mục tiêu và các giai đoạn phát triển trong chính sách nông nghiệp, cơ sở thực tiễn của các chính sách nông nghiệp Hàn Quốc từ 1997 đến nay và chính sách nông nghiệp giai đoạn 1997-2008.

Chương III: Những vấn đề đặt ra hiện nay, các giải pháp chính sách của Chính phủ Hàn Quốc và những gợi ý cho Việt Nam. Trong phần này, tác giả đưa ra nhận xét đánh giá về hiệu quả của các chính sách cải cách nông nghiệp của Hàn Quốc, những vấn đề đặt ra cần được tiếp tục giải quyết và các chủ trương chính sách của Chính phủ Hàn Quốc, một số giải pháp cho nông nghiệp Việt Nam từ kinh nghiệm của Hàn Quốc.

Với 283 trang và lối trình bày khoa học, dễ hiểu, cuốn sách tập trung phân tích và đánh giá một cách toàn diện tiến trình phát triển nông nghiệp của Hàn Quốc, các chính sách và giải pháp giải quyết những vấn đề đặt ra trên con đường phát triển hiện đại của nông nghiệp và nông thôn Hàn Quốc, đồng thời đề xuất một số gợi ý chính sách cho sự phát triển nông nghiệp Việt Nam. Đây là tài liệu thực sự bổ ích cho bạn đọc, đặc biệt là khi nghiên cứu về nông nghiệp Hàn Quốc.

 

 

 

 Hà Hậu

Lượt xem:      1155
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.