Đối sách của Trung Quốc trước các vấn đề môi trường
Tiêu đề:      Đối sách của Trung Quốc trước các vấn đề môi trường
Mục:      Môi trường, Trung Quốc
Tác giả:      Phạm Thị Xuân Mai
Mã tài liệu:      2397665366
Năm xuất bản:      2012
Số xuất bản:      7
Số trang:      11
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Trung Quốc hiện đang trong giai đoạn phát triển nhanh chóng của quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa. Đây cũng là giai đoạn mâu thuẫn xảy ra nhiều nhất giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường. Dân số tăng nhanh, tài nguyên bị khai thác quá mức đã dẫn đến nhiều vấn đề về sinh thái như đất đai bị xói mòn, hoang mạc hóa, mất đi sự đa dạng sinh học, môi trường ở nhiều nơi bị ô nhiễm nặng nề. Ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước, ô nhiễm đất đang lan rộng từ thành thị đến nông thôn, từ phía đông sang phía tây. Chính phủ Trung Quốc đã có nhiều biện pháp, chính sách để đối phó với những vấn đề về môi trường và đã thu được những kết quả nhất định. Tuy nhiên mức độ ô nhiễm gia tăng ở một số khu vực cho thấy việc thực thi và hiệu quả của những chính sách này vẫn còn nhiều hạn chế. Bài viết này sẽ tập trung phân tích những thay đổi trong chính sách bảo vệ môi trường của Trung Quốc trong những năm qua, đặc biệt là những chính sách để đối phó với một số vấn đề môi trường sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng lớn trong thập kỉ tới.

Từ khóa:      Trung Quốc, Môi trường, Chính sách
Lượt xem:      1496
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.