Hàn Quốc lần đầu tiên có tỷ lệ nữ công chức, viên chức chính phủ vượt quá 50%
Tiêu đề:      Hàn Quốc lần đầu tiên có tỷ lệ nữ công chức, viên chức chính phủ vượt quá 50%
Mục:      Thông tin - Tư liệu
Mã tài liệu:      7656852904
Năm xuất bản:      2018
Số xuất bản:      6
Số trang:      78
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Tỷ lệ nữ công chức, viên chức làm việc trong Chính phủ Hàn Quốc được xác định là 50,2%. Đây là lần đầu tiên tỷ lệ này vượt quá con số 50% kể từ khi thành lập chính phủ. Cụ thể là trong số 656.000 cán bộ thì có 329.000 người là phụ nữ. Đặc biệt, tỷ lệ nữ công chức, viên chức trong ngành giáo dục đạt mức kỷ lục 71%, dẫn đến hiện tượng “nữ siêu” trong giới công chức.

Trong số các công chức, viên chức nghỉ việc tạm thời để chăm sóc con cái (không kể giáo viên) thì nam giới chiếm 22,5%, đây cũng là lần đầu tiên tỷ lệ này vượt quá con số 20%.

Ngày 28/06 vừa qua, trong bản “Thống kê nhân sự công chức, viên chức chính phủ năm 2017”, Vụ Đổi mới nhân sự đã xác nhận các nội dung như sau:

“Thời đại nữ siêu” trong giới công chức nhà nước

Theo số liệu cuối năm 2017, tỷ lệ công chức, viên chức trong chính phủ là nữ giới đã vượt quá 50% trên tổng số – khu vực lao động mà trước đây nam giới luôn luôn chiếm đa số, điều này đã đánh dấu một “Thời đại nữ siêu” trong giới công chức. Tỷ lệ này là 25,2% vào năm 1987, tăng lên mức 32,4% (năm 1997), 45,2% (năm 2007) và đạt mức kỷ lục 50,2% trong năm 2017 vừa qua.

Trong số các công chức, viên chức từ bậc 5 trở lên, tỷ lệ nữ giới là 0,5% vào năm 1987, tăng lên 2,8% (năm 1997), 9,1% (năm 2007) và đạt 19,8% vào năm 2017.

Tính đến cuối năm ngoái, tổng số cán bộ công nhân viên chức là 1.060.632 người, trong đó, có 656.000 là công chức, viên chức chính phủ, 377.000 người là công chức địa phương, số còn lại trực thuộc các cơ quan như: Cơ quan lập pháp, Bộ Tư pháp, Tòa án Hiến pháp và Ủy ban Bầu cử quốc gia.

30 năm trước, vào năm 1987, Hàn Quốc không hề có nữ công tố viên, tuy nhiên, năm ngoái đã có 613 công tố viên là nữ, chiếm tỷ lệ 29,4%. Tỷ lệ nữ cảnh sát cũng gia tăng, từ 1,2% vào năm 1987 lên 10,7% vào năm 2017. Đặc biệt, tỷ lệ phụ nữ trong giới giáo dục đã tăng mạnh từ 39,8% vào năm 1987, lên 49,9% (năm 1997), 64,2% (năm 2007) và 71% vào năm 2017.

Số lượng nam giới tạm nghỉ việc để chăm sóc con cái gia tăng

Năm ngoái, trong số 37.493 công chức chính phủ tạm nghỉ việc để chăm sóc con cái thì có 3.021 người là nam giới, chiếm tỷ lệ 8,1%. Đây cũng là lần đầu tiên con số này vượt quá 3.000 người.

Trong số công chức tạm nghỉ việc để trông con thì công chức trong ngành giáo dục chiếm đại đa số, cụ thể là 29.121 người (77,6%). Không tính đến các công chức trong ngành giáo dục kể trên, trong số 8.372 người tạm nghỉ việc để trông con thì 1.885 người là nam giới (22,5%). Đây cũng là lần đầu tiên con số này vượt quá 20%; số liệu cụ thể của các năm trước đó là: 11,5% vào năm 2009, 11,9% (năm 2011), 13,2% (năm 2013), và 15,9% (năm 2015).

Lương Hồng Hạnh

Nguồn:국가공무원 여성 비율 처음 50% 넘어교육공무원중71.0%”, http://www.yon hapnews.co.kr, ngày 28/06/2018.

Lượt xem:      6
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.