Tổng mục lục Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á năm 2016
Tiêu đề:      Tổng mục lục Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á năm 2016
Mục:      Thông tin - Tư liệu
Mã tài liệu:      6875993876
Năm xuất bản:      2016
Số xuất bản:      12
Số trang:      67-80
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Danh mục các bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á tiếng Việt trong năm 2016.

Từ khóa:      tổng mục lục
Lượt xem:      198
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.