Dự báo tuổi thọ trung bình và thu nhập bình quân đầu người của Hàn Quốc năm 2040
Tiêu đề:      Dự báo tuổi thọ trung bình và thu nhập bình quân đầu người của Hàn Quốc năm 2040
Mục:      Thông tin - Tư liệu
Mã tài liệu:      2635224063
Năm xuất bản:      2011
Số xuất bản:      11
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Theo bản báo cáo “Chất lượng cuộc sống của Hàn Quốc năm 2040” vừa được đệ trình lên Bộ Tài chính – Kế hoạch ngày 21/11, vào năm 2040 tuổi thọ trung bình của người Hàn Quốc là 89,38 tuổi, cao hơn tuổi thọ trung bình năm 2008 (80,1 tuổi); GDP bình quân đầu người là 38.408 USD, tăng gấp đôi so với năm 2009 (17.175 USD) và tỷ lệ sinh bình quân là 1,42 được cải thiện hơn so với tỷ lệ năm 2009 (1,15).

Đồng thời, thời gian nghỉ ngơi bình quân một ngày là 5,87 tiếng, cao hơn so với số liệu năm 2008 (4,8 tiếng). Tuy nhiên, tỷ trọng chi tiêu dành cho giáo dục tư trong tổng số chi tiêu hộ gia đình là 3,95%, thấp hơn tỷ lệ năm 2008 (5%).

Cũng theo bản báo cáo này, năm 2040, các thiết bị công nghệ thông tin sẽ trở thành phương tiện thiết yếu trong đời sống. Thời gian sử dụng internet bình quân một ngày là 112 phút, cao hơn năm 2008 (80 phút), tương tự, thời gian sử dụng điện thoại di động là 31 phút (năm 2009 là 15 phút).

 

Lương Hồng Hạnh

Nguồn: http://www.yonhapnews.co.kr/ec onomy/2011/11/18/0301000000AKR20111118214100002.HTML

Lượt xem:      1103
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.