Dân số Trung Quốc năm 2010
Tiêu đề:      Dân số Trung Quốc năm 2010
Mục:      Thông tin - Tư liệu
Mã tài liệu:      3683926975
Năm xuất bản:      2011
Số xuất bản:      5
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Theo kết quả của cuộc tổng điều tra dân số lần thứ sáu của Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc tiến hành vào tháng 11 năm 2010, dân số Trung Quốc năm 2010 là 1.339.724.852 người, cao hơn năm 2000 (1.265.825.048 người) là 73.899.804 người (khoảng 5,84%), bình quân năm tăng khoảng 0,57%.

Năm 2008 dân số của Trung Quốc điều tra được là 1.328.000.000 người, năm 2009 là 1.335.000.000 người, điều này thể hiện tỷ lệ tăng dân số của Trung Quốc có chiều hướng suy giảm nhẹ.

Từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 11 năm 2010, Chính phủ Trung Quốc đã tuyển chọn 6.000.000 nhân lực cho cuộc tổng điều tra dân số trên phạm vi toàn quốc. Theo kết quả tổng điều tra dân số thì tỷ lệ nam giới vẫn cao hơn nữ giới, nam 51,2%, nữ 48,73%, tỷ số giới tính là 105,20 nam/100 nữ trong khi đó tỷ số này năm 2000 là 106,74 nam/100 nữ. Dân số dưới 14 tuổi chiếm 16,60%, từ 15-59 tuổi chiếm 70,14% và trên 60 tuổi chiếm 13,26%.

Nếu so sánh với năm 2000, dân số dưới 14 tuổi giảm 6,29%, dân số ở độ tuổi 15-59 tăng 3,36% và độ tuổi trên 60 tăng 2,93%. Điều này chứng tỏ dân số Trung Quốc đang có xu hướng già hóa.

Về mặt cấu thành dân tộc thì dân tộc Hán là 1.225.932.641 người, chiếm 91,51% dân số, các dân tộc thiểu số chỉ dừng ở con số 113.792.211, chiếm 8,49%. So với năm 2000, dân tộc Hán tăng 5,74%, dân tộc thiểu số tăng 6,92%. Đây là hệ quả của việc Chính phủ Trung Quốc vừa thực thi “chính sách một con” vừa chấp thuận việc sinh hai con đối với các dân tộc thiểu số.

Người mù chữ ở độ tuổi trên 15 trên khắp 31 tỉnh thành của Trung Quốc là 54.656.573 người, tương đương tỷ lệ 4,08% trong khi tỷ lệ này năm 2000 là 6,72%.

Dân số thành thị là 665.575.306 người (49,68%), dân số nông thôn là 674.149.546 người (50,32%). Dân số lưu động (những người có thời gian lưu trú tại nơi khác với nơi đăng ký hộ khẩu của mình từ 6 tháng trở lên) là 261.386.075 người.

Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc cho biết nếu tính cả Hồng Kông (7.097.600 người), Ma Cao (552.300 người), Đài Loan (23.162.123 người) vào Trung Quốc Đại lục thì dân số của Đại Trung Hoa sẽ là 1.370.536.875 người.

Phan Oanh

   Nguồn: http://news.donga.com/Inter/Chi na/3/0212/20110428/36773580/1

Lượt xem:      1183
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.