Quy hoạch, xây dựng hệ thống không gian xanh đô thị ở thành phố Thượng Hải từ 1978 đến nay
Tiêu đề:      Quy hoạch, xây dựng hệ thống không gian xanh đô thị ở thành phố Thượng Hải từ 1978 đến nay
Mục:      Trung Quốc, Xã hội
Tác giả:      Trương Phan Thanh Thủy
Mã tài liệu:      3305348585
Năm xuất bản:      2018
Số xuất bản:      7
Số trang:      59-68
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Thượng Hải, một trong những thành phố lớn nhất của Trung Quốc, luôn coi việc quy hoạch, xây dựng hệ thống không gian xanh là một trong những mục tiêu chủ yếu trong phát triển thành phố, đặc biệt là kể từ sau năm 1978. Các chính sách quy hoạch hệ thống không gian xanh mà chính quyền Thượng Hải đề xuất có ảnh hưởng rất lớn đến việc phát triển hệ thống không gian xanh đô thị ở Thượng Hải.

 

Từ khóa:      Trung Quốc, Thượng Hải, Hệ thống không gian xanh đô thị, Quy hoạch
Lượt xem:      19
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.