Những vấn đề đặt ra đối với việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ta hiện nay
Tiêu đề:      Những vấn đề đặt ra đối với việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ta hiện nay
Mục:      Xã hội
Tác giả:      Đoàn Xuân Thủy
Mã tài liệu:      2267229103
Năm xuất bản:      2013
Số xuất bản:      5
Số trang:      11
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Sức lao động với tư cách là yếu tố cơ bản của sản xuất xã hội. Trong thời đại ngày nay, cách mạng khoa học – công nghệ và toàn cầu hóa kinh tế diễn ra vô cùng mạnh mẽ, vai trò của yếu tố này đối với phát triển kinh tế - xã hội ngày càng tăng cao, từ đó đòi hỏi từng quốc gia phải đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Mặc dù Việt Nam đã có nhiều cố gắng trong đào tạo phát triển nguồn nhân lực, song cho đến nay, chất lượng và cơ cấu nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Nhằm góp phần làm rõ thêm những bất cập trong vấn đề này và hướng giải quyết, bài viết tập trung nghiên cứu đánh giá về tình hình cụ thể của nguồn nhân lực theo giác độ đặc điểm con người ở nước ta, từ đó xác định rõ hơn về những vấn đề đặt ra đối với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn tới.

Từ khóa:      Sức lao động, Nguồn nhân lực, Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
Lượt xem:      1136
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.