Về cách thức triển khai sức mạnh mềm văn hóa Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay
Tiêu đề:      Về cách thức triển khai sức mạnh mềm văn hóa Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay
Mục:      Trung Quốc, Văn hóa
Tác giả:      Bùi Thị Nhàn
Mã tài liệu:      1899592809
Năm xuất bản:      2019
Số xuất bản:      4
Số trang:      3-13
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Để nâng cao vị thế quốc gia và gia tăng ảnh hưởng trên trường quốc tế, nhiều quốc gia đã lựa chọn phát triển sức mạnh mềm, trong đó có sức mạnh mềm văn hóa. Với việc làm rõ cơ sở lý luận về sức mạnh mềm, sức mạnh mềm văn hóa Trung Quốc, bài viết chỉ ra các mục tiêu, cách thức triển khai sức mạnh mềm văn hóa của Trung Quốc ra ngoài thế giới trong giai đoạn hiện nay.

 

Từ khóa:      Trung Quốc, Sức mạnh mềm, Sức mạnh mềm văn hóa
Lượt xem:      1
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.