Xuất khẩu công nghiệp văn hóa – phương thức gia tăng sức mạnh mềm văn hóa Trung Quốc
Tiêu đề:      Xuất khẩu công nghiệp văn hóa – phương thức gia tăng sức mạnh mềm văn hóa Trung Quốc
Mục:      Trung Quốc, Văn hóa
Tác giả:      Trần Thị Thủy
Mã tài liệu:      5587576772
Năm xuất bản:      2019
Số xuất bản:      4
Số trang:      14-24
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Ngay sau khi bước sang thế kỷ XXI, cùng với việc gia tăng sức mạnh cứng về kinh tế, quân sự, Trung Quốc đã chú trọng phát triển sức mạnh mềm trong lĩnh vực văn hoá. Dựa trên lợi thế sẵn có của một nền văn minh lâu đời và đường lối ngoại giao linh hoạt, Trung Quốc gia tăng sức mạnh mềm để tạo thành “lá chắn mềm” cho sức mạnh cứng và gây dựng cơ sở để kết nối niềm tin về mặt chính trị với người dân các nước. Trong đó, xuất khẩu công nghiệp văn hóa được coi là phương thức chủ đạo của chiến lược này. Bài viết tập trung phân tích vai trò, thực trạng đóng góp của sản phẩm ngành công nghiệp văn hóa trong việc gia tăng sức mạnh mềm văn hóa Trung Quốc, qua đó đưa ra một số đánh giá và gợi mở đối với Việt Nam.

 

Từ khóa:      Trung Quốc, Sức mạnh mềm văn hóa,   Công nghiệp văn hóa
Lượt xem:      2
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.