Một số suy nghĩ về giá trị văn hóa Châu Á và vai trò của các trường đại học trong việc xây dựng môi trường văn hóa, hợp tác nghiên cứu khu vực
Tiêu đề:      Một số suy nghĩ về giá trị văn hóa Châu Á và vai trò của các trường đại học trong việc xây dựng môi trường văn hóa, hợp tác nghiên cứu khu vực
Mục:      Nghiên cứu khu vực, Văn hóa
Tác giả:      Nguyễn Văn Kim
Mã tài liệu:      2686949109
Năm xuất bản:      2015
Số xuất bản:      5
Số trang:      63-73
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Từ nhiều thế kỷ trước Công nguyên, Châu Á đã là nơi khởi nguồn, phát triển của các nền văn hóa, văn minh lớn. Các nền văn hóa, văn minh Châu Á luôn thể hiện và tàng chứa nhiều đặc tính, giá trị riêng biệt. Trong thời đại mà xu thế hội nhập khu vực và toàn cầu hóa ngày càng diễn ra mạnh mẽ, các giá trị văn hóa Châu Á lại được đặt ra như một trong những vấn đề cốt yếu để nhận diện, định diện bản sắc văn hóa, khẳng định vị thế của mỗi quốc gia. Bài viết muốn tập trung trình bày một số suy nghĩ về các giá trị văn hóa Châu Á; những nhân tố tạo nên sự tương đồng, dị biệt giữa các vùng, không gian văn hóa; con đường truyền tải, tiếp giao văn hóa,... và vai trò của các trường đại học trong việc xây dựng một môi trường văn hóa và hợp tác nghiên cứu khu vực.

Từ khóa:      Châu Á, Giá trị văn hóa Châu Á, Tiếp biến văn hóa
Lượt xem:      783
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.