Shaman giáo ở Mông Cổ
Tiêu đề:      Shaman giáo ở Mông Cổ
Mục:      Mông Cổ, Văn hóa
Tác giả:      Phạm Hồng Thái
Mã tài liệu:      2136085007
Năm xuất bản:      2014
Số xuất bản:      9
Số trang:      9
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Là một hình thái tín ngưỡng cổ xưa gắn liền với cuộc sống của những người du mục, Shaman giáo ở Mông Cổ từng bị lấn lướt bởi Phật giáo Tây Tạng, bị phủ nhận với tư cách những tàn dư của xã hội cũ lạc hậu, như biểu hiện của sự mê tín, dị đoan. Mặc dù vậy, nó vẫn có sức sống trường tồn, như một dòng văn hóa tâm linh chảy âm thầm không ngưng nghỉ qua thời gian để ngày nay đang hồi sinh trở lại. Trong tín ngưỡng Shaman giáo ở Mông Cổ, người ta tìm thấy nhiều nét văn hóa truyền thống của người dân du mục nơi thảo nguyên hoang vắng tưởng chừng mai một vẫn tiếp tục được bảo tồn. Bài viết góp phần tìm hiểu rõ hơn một khía cạnh của đời sống văn hóa tín ngưỡng của người Mông Cổ.

Từ khóa:      Mông Cổ, Shaman giáo, Thần linh, Pháp sư, Lịch sử
Lượt xem:      1245
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.