Mối quan hệ giữa trống đồng Việt Nam và trống đồng Nam Trung Quốc
Tiêu đề:      Mối quan hệ giữa trống đồng Việt Nam và trống đồng Nam Trung Quốc
Mục:      Văn hóa, Trung Quốc
Tác giả:      Trình Năng Chung
Mã tài liệu:      2198246819
Năm xuất bản:      2014
Số xuất bản:      6
Số trang:      9
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bắc bộ Việt Nam và cực Nam Trung Quốc là hai trung tâm phát triển văn hóa thời đại đồng thau và cũng là hai trung tâm trống đồng phát triển nhất trong khu vực. Trong quá trình phát triển, giữa hai trung tâm có mối quan hệ vô cùng khăng khít, phản ánh mối quan hệ nội tại của các dân tộc trong khối Bách Việt cổ đại. Từ sự phân tích mối quan hệ từ loại trống Heger I đến loại Heger IV, tác giả cho rằng loại trống Đông Sơn có mối quan hệ rất chặt chẽ với loại trống Thạch Trại Sơn vùng Vân Nam. Trống loại II Heger ở Việt Nam có quan hệ gắn bó với loại trống Bắc Lưu và Linh Sơn vùng Lưỡng Quảng. Trống loại IV Heger là phổ biến ở vùng Nam Trung Quốc.

 

Từ khóa:      Trống đồng Việt Nam, Trống đồng Nam Trung Quốc, Mối quan hệ
Lượt xem:      1331
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.