Xu hướng văn minh hóa ở một số nước Châu Á cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX
Tiêu đề:      Xu hướng văn minh hóa ở một số nước Châu Á cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX
Mục:      Văn hóa, Nghiên cứu khu vực
Tác giả:      Lê Thị Anh Đào
Mã tài liệu:      7153228658
Năm xuất bản:      2014
Số xuất bản:      2
Số trang:      1
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Nhật Bản, Thái Lan và Trung Quốc là ba quốc gia điển hình, ngoại lệ trong khu vực Châu Á thời cận đại. Nhật Bản đã giữ được độc lập về kinh tế, chính trị và tiến lên chủ nghĩa tư bản; Thái Lan cũng tránh được sự đô hộ của chủ nghĩa thực dân và độc lập về chính trị. Trung Quốc cũng có những tiến bộ, thay đổi lớn trong lòng xã hội phong kiến. Có được kết quả đó là một phần nhờ vào sự tự cường dân tộc, tạo được nội lực thông qua phong trào văn minh hóa ở ba nước vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Phương châm học tập phương Tây về khoa học kỹ thuật, giáo dục, tư tưởng…đã tạo nên một luồng sinh khí mới thức đẩy Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc phát triển trong thời kỳ xâm nhập của chủ nghĩa thực dân. 

Từ khóa:      Châu Á, Văn minh hóa
Lượt xem:      1228
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.