Kinh nghiệm của một số quốc gia Đông Á trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ kiểm toán viên nhà nước và hàm ý cho Việt Nam
Tiêu đề:      Kinh nghiệm của một số quốc gia Đông Á trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ kiểm toán viên nhà nước và hàm ý cho Việt Nam
Mục:      Kinh tế, Nghiên cứu khu vực
Tác giả:      Trần Tiến Hưng
Mã tài liệu:      1692196711
Năm xuất bản:      2019
Số xuất bản:      2
Số trang:      43-50
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Nghiên cứu kinh nghiệm của các nước trong việc xây dựng và phát triển đội ngũ kiểm toán viên nhà nước để vận dụng trong điều kiện cơ quan Kiểm toán nhà nước của Việt Nam được thành lập muộn hơn, đang trong quá trình xây dựng và nâng cao chất lượng là việc làm cần thiết. Trên cơ sở tập trung vào kinh nghiệm tuyển dụng, quản lý, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ kiểm toán viên của một số nước Đông Á như Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc, bài viết rút ra một số vấn đề chung có tính nguyên tắc trong việc nâng cao chất lượng của kiểm toán viên nhà nước, làm cơ sở để nâng cao chất lượng của các kiểm toán viên nhà nước tại Việt Nam.

 

Từ khóa:      Đông Á, Kiểm toán Nhà nước, Kiểm toán viên, Kinh nghiệm
Lượt xem:      1
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.