Phát triển thương mại biên giới của Trung Quốc
Tiêu đề:      Phát triển thương mại biên giới của Trung Quốc
Mục:      Kinh tế, Trung Quốc
Tác giả:      Nguyễn Cẩm Nhung - Phạm Xuân Lộc
Mã tài liệu:      1223120589
Năm xuất bản:      2018
Số xuất bản:      1
Số trang:      41-51
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Phát triển thương mại biên giới là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của Trung Quốc. Thương mại biên giới trở thành một hình thức kinh tế đối ngoại đặc thù, đem đến sự phát triển kinh tế khu vực biên giới, củng cố tình đoàn kết dân tộc và mối quan hệ hữu hảo giữa Trung Quốc với các quốc gia láng giềng . Mặc dù tiếp giáp với 14 quốc gia và đều có sự trao đổi hàng hóa và dịch vụ, song thương mại biên mậu của Trung Quốc chỉ thực sự diễn ra chủ yếu với 4 nước là Nga, Mông Cổ, Triều Tiên và Việt Nam với những khác biệt về quy mô, hình thức và cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu. Do vậy trong khuôn khổ bài viết này, nhóm tác giả sẽ phân tích thực trạng chính sách và hoạt động phát triển thương mại biên giới của Trung Quốc với 4 quốc gia này, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

 

Từ khóa:      Thương mại biên giới, Trung Quốc, Nga, Mông Cổ, Triều Tiên, Việt Nam
Lượt xem:      93
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.