The Trans-Pacific Partnership: China’s Perspective and Response
Tiêu đề:      The Trans-Pacific Partnership: China’s Perspective and Response
Mục:      Trung Quốc, Kinh tế
Tác giả:      Duong Minh Tuan
Mã tài liệu:      8396788081
Năm xuất bản:      2015
Số xuất bản:      2
Số trang:      32-39
Ngôn ngữ:      Tiếng Anh
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

The rapid progress of the Trans-Pacific Partnership (TPP) since the joining of the United States has caught the attention of Chinese scholars and leaders. In practice, China has been proactively promoting economic integration in East Asia as the key measure to mitigate the impact of TPP in the region. In order to clarify the correlation and competition for power between the United States and China in East Asia, this article seeks to enlighten the following issues: China’s perspective and response to the TPP; the impact of the TPP and the possibility of China in joining this trade agreement.  

 

Từ khóa:      China, Trans-Pacific Partnership 
Lượt xem:      182
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.