Reforming Structure of Vietnam-China Import and Export: Lessons from some Southeast Asian Countries
Tiêu đề:      Reforming Structure of Vietnam-China Import and Export: Lessons from some Southeast Asian Countries
Mục:      Kinh tế, Trung Quốc
Tác giả:      Nguyen Thi Nhat Thu
Mã tài liệu:      2567759436
Năm xuất bản:      2015
Số xuất bản:      1
Số trang:      41-51
Ngôn ngữ:      Tiếng Anh
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Recently, several East Asian countries have made positive changes in the structure of import and export goods to China, and they have obtained huge profits when trading with this country. Typically, we can mention 3 countries: Thailand, Malaysia and the Philippines. Their fundamental innovation in the structure of imports and exports with China has been the significant increase in the proportion of high technology machines, capital, and equipment. To achieve their goals, these countries have been actively participating in global production networks (where China is playing a central role connection), promoting research and development, attracting foreign investment, developing strong supporting industries, trading with Chinese major cities and maintaining essential commodity exports to China. These lessons are appropriate for Vietnam in the current context.

 

Từ khóa:      Vietnam, China, Thailand, Malaysia, Philippines, commodity structure, export and import 
Lượt xem:      187
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.