Đổi mới, mở cửa Việt Nam và Trung Quốc - một cái nhìn so sánh dưới góc độ kinh tế
Tiêu đề:      Đổi mới, mở cửa Việt Nam và Trung Quốc - một cái nhìn so sánh dưới góc độ kinh tế
Mục:      Trung Quốc, Kinh tế
Tác giả:      Đinh Tiến Hiếu
Mã tài liệu:      2489041789
Năm xuất bản:      2017
Số xuất bản:      5
Số trang:      14-23
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia láng giềng, có nhiều điểm tương đồng về chính trị, kinh tế và văn hóa; cùng chung một lý tưởng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Những năm 70, 80 của thế kỷ trước, trong bối cảnh chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu, nhất là ở Liên Xô lâm vào khủng hoảng trầm trọng rồi sụp đổ, Việt Nam và Trung Quốc đã từng bước tiến hành cải cách thể chế kinh tế và thu được những thành quả rất to lớn. Có thể nói, đó là con đường duy nhất để Việt Nam Trung Quốc thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng, đưa đất nước tiếp tục vững bước đi lên con đường xã hội chủ nghĩa.

 

Từ khóa:      Trung Quốc, Việt Nam, Kinh tế, Cải cách
Lượt xem:      217
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.