Kinh nghiệm cải cách kinh tế nông thôn của Trung Quốc
Tiêu đề:      Kinh nghiệm cải cách kinh tế nông thôn của Trung Quốc
Mục:      Trung Quốc, Kinh tế
Tác giả:      Nguyễn Anh Chương
Mã tài liệu:      1809648335
Năm xuất bản:      2016
Số xuất bản:      9
Số trang:      31-38
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài báo tập trung trình bày một số kinh nghiệm chủ yếu của Trung Quốc trong cải cách kinh tế nông thôn, đó là: áp dụng chính sách khoán trách nhiệm nhằm phát triển lực lượng sản xuất; điều chỉnh cơ cấu ngành nghề hợp lý; cải cách cơ chế thu mua, tiêu thụ nông sản theo hướng khuyến khích sản xuất nông nghiệp phát triển; áp dụng khoa học - kỹ thuật, thu hút đầu tư và mở rộng các thành phần kinh tế; cải cách cơ chế quản lý, chế độ lưu thông hàng hóa; tăng cường quản lý nhà nước, cải cách chế độ thuế và các loại phí ở nông thôn. Đây là những tham khảo có ý nghĩa đối với một nước đang đẩy mạnh phát triển kinh tế nông thôn như Việt Nam.  

 

 

Từ khóa:      Trung Quốc, Cải cách, Kinh tế nông thôn  
Lượt xem:      426
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.