Kinh nghiệm quốc tế trong phát triển vốn đầu tư mạo hiểm và bài học chính sách cho Việt Nam
Tiêu đề:      Kinh nghiệm quốc tế trong phát triển vốn đầu tư mạo hiểm và bài học chính sách cho Việt Nam
Mục:      Nghiên cứu khu vực, Kinh tế
Tác giả:      Lê Xuân Sang
Mã tài liệu:      3044244150
Năm xuất bản:      2016
Số xuất bản:      8
Số trang:      19-30
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Vốn đầu tư mạo hiểm có vai trò quan trọng đối với sự phát triển công nghệ và khởi nghiệp của doanh nghiệp công nghệ và cá nhân trong giai đoạn đầu phát triển. Ngành đầu tư mạo hiểm tại các nước Đông Á trải qua các quỹ đạo phát triển khác nhau, tùy thuộc vào xuất phát điểm phát triển, bối cảnh kinh tế, xã hội và lịch sử của từng nước. Tuy không phải là nguồn đầu tư quan trọng nhất, song chính phủ có vai trò quan trọng đối với thúc đẩy, nhất là đầu tư cho Quỹ đầu tư mạo hiểm. Các nhân tố ảnh hưởng như văn hóa kinh doanh, mối quan hệ kinh doanh, giáo dục với Mỹ, nhất là cách thức phát triển vốn đầu tư mạo hiểm của Silicon Valley có tác động tích cực đến ngành đầu tư mạo hiểm của nhiều nước Châu Á và nhiều khu vực khác trên thế giới. Bên cạnh đó, việc thiết lập các môi trường thể chế kinh tế - xã hội để tạo môi trường sinh thái khởi nghiệp công nghệ cũng rất quan trọng.

 

 

Từ khóa:      Vốn đầu tư mạo hiểm, Quỹ đầu tư mạo hiểm, Nhà đầu tư cứu tinh, Môi trường sinh thái khởi nghiệp công nghệ, Đông Á
Lượt xem:      480
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.