Sự can dự của Đài Loan vào Tiểu vùng sông Mê Kông
Tiêu đề:      Sự can dự của Đài Loan vào Tiểu vùng sông Mê Kông
Mục:      Đài Loan, Nghiên cứu khu vực, Kinh tế
Tác giả:      Phí Hồng Minh
Mã tài liệu:      1699007675
Năm xuất bản:      2016
Số xuất bản:      7
Số trang:      12-21
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Do vị thế chính trị hạn hẹp, sự can dự của Đài Loan ở Tiểu vùng Sông Mê Kông bị giới hạn trong các lĩnh vực phi chính trị với trọng tâm là thương mại và đầu tư. Nhờ sự thúc đẩy từ ba làn sóng chính sách “hướng Nam”, trao đổi thương mại và hoạt động đầu tư của Đài Loan với tiểu vùng đã gia tăng nhanh chóng đưa Đài Loan trở thành một đối tác kinh tế quan trọng của các quốc gia trong tiểu vùng. Tuy nhiên, cơ cấu trao đổi thương mại giữa các quốc gia trong tiểu vùng và Đài Loan lại mang đặc tính thương mại Bắc-Nam theo chiều dọc khá rõ rệt, với hệ quả trước mắt là thâm hụt thương mại của tiểu vùng với Đài Loan có xu hướng gia tăng và kéo dài. Đầu tư của Đài Loan vào tiểu vùng cũng đang tăng nhanh nhằm tận dụng nguồn nhân công giá rẻ hay các lợi thế về đất đai, tài nguyên, và tiếp cận thị trường.

 

Từ khóa:      Đài Loan, Tiểu vùng sông Mê Kông, Thương mại, Đầu tư
Lượt xem:      491
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.