Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở CHDCND Triều Tiên và những vấn đề đặt ra
Tiêu đề:      Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở CHDCND Triều Tiên và những vấn đề đặt ra
Mục:      Triều Tiên, Kinh tế
Tác giả:      Võ Hải Thanh
Mã tài liệu:      2289529051
Năm xuất bản:      2015
Số xuất bản:      10
Số trang:      30-40
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết đề cập tới tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (Triều Tiên) trong thập niên gần đây trên các khía cạnh như: chính sách thu hút FDI, cải cách thể chế, chính sách kinh tế, luật pháp, đặc điểm và thực trạng tình hình hoạt động của một số đặc khu kinh tế chủ yếu ở Triều Tiên. Từ đó đưa ra một vài nhận xét đánh giá về FDI ở Triều Tiên, các vấn đề đặt ra cần khắc phục và giải quyết.

Từ khóa:      Triều Tiên, Đầu tư trực tiếp nước ngoài, Cải cách kinh tế
Lượt xem:      805
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.