Vai trò tạo lập các điều kiện để phát triển kinh tế tri thức của chính phủ Hồng Kông và một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Tiêu đề:      Vai trò tạo lập các điều kiện để phát triển kinh tế tri thức của chính phủ Hồng Kông và một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Mục:      Trung Quốc, Kinh tế
Tác giả:      Nguyễn Thị Giang
Mã tài liệu:      1798701222
Năm xuất bản:      2015
Số xuất bản:      3
Số trang:      20-26
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Hồng Kông được biết đến như một nền kinh tế thị trường tự do cao độ, chính phủ hạn chế tối đa sự can thiệp vào các hoạt động thị trường. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa vai trò của chính phủ trong việc tạo lập các điều kiện phát triển kinh tế tri thức là mờ nhạt, ngược lại, chính những đặc điểm của kinh tế tri thức khiến cho mô hình quản lý nhà nước của Hồng Kông tác động lớn đến quá trình xây dựng kinh tế tri thức ở nền kinh tế này. Quá trình hình thành và phát triển kinh tế tri thức ở Hồng Kông diễn ra cùng thời gian với sự chuyển giao Hồng Kông trở về Trung Quốc, do tâm lý lo sợ những rủi ro mang lại sau khi chuyển giao đã dẫn tới những bất ổn về chính trị và kinh tế, buộc chính phủ phải can thiệp nhiều hơn vào nền kinh tế. Bên cạnh đó, để góp phần đẩy nhanh quá trình tiến vào kinh tế tri thức, chính phủ Hồng Kông đã gia tăng chi tiêu, tài trợ cho các chương trình phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới. Bởi vậy, cơ chế thị trường tự do của Hồng Kông đang có sự chuyển mình với mức độ can thiệp ngày càng gia tăng của nhà nước vào các hoạt động thị trường.

Từ khóa:      Hồng Kông, Kinh tế tri thức, Vai trò nhà nước
Lượt xem:      911
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.