Liên kết kinh tế Đông Á: Vài nét về lí luận và thực tiễn
Tiêu đề:      Liên kết kinh tế Đông Á: Vài nét về lí luận và thực tiễn
Mục:      Nghiên cứu khu vực, Kinh tế
Tác giả:      Đỗ Thị Ánh
Mã tài liệu:      2596420781
Năm xuất bản:      2015
Số xuất bản:      1
Số trang:      10
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Có thể nói, nếu áp dụng nguyên bản những lý thuyết truyền thống vẫn được dùng giải thích cho thực tiễn liên kết kinh tế tại Châu Âu, Bắc Mỹ… trước đây, sẽ có một số vấn đề liên quan đến thực tiễn liên kết kinh tế Đông Á hiện nay không tìm được câu trả lời thỏa đáng. Điều này cho thấy sự cần thiết của những cách thức tiếp cận mới hơn và sâu sắc hơn về phương diện lý luận trong quá trình nghiên cứu. Xuất phát từ vấn đề này, bài viết đề cập tới một số lý luận về liên kết kinh tế khu vực, trong đó có Chủ nghĩa Liên khu vực (Inter-regionalism), qua đó liên hệ tới thực tiễn xu hướng liên kết kinh tế tại Đông Á hiện nay. 

Từ khóa:      Liên kết kinh tế Đông Á, Mạng sản xuất, Chủ nghĩa Liên khu vực
Lượt xem:      1252
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.