Một số vấn đề đối với tăng trưởng kinh tế của Mông Cổ và các giải pháp khắc phục trong một vài thập kỷ tới
Tiêu đề:      Một số vấn đề đối với tăng trưởng kinh tế của Mông Cổ và các giải pháp khắc phục trong một vài thập kỷ tới
Mục:      Kinh tế, Mông Cổ
Tác giả:      Dương Minh Tuấn
Mã tài liệu:      2719679901
Năm xuất bản:      2014
Số xuất bản:      9
Số trang:      10
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Trong những năm gần đây, Mông Cổ đã tiến hành những cuộc cải cách mạnh mẽ và nền kinh tế nước này đã đạt được tốc độ tăng trưởng cao hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, tiến trình tăng trưởng này cũng đặt ra những “bài toán” cần giải quyết không chỉ mang tính đặc thù cho nước này mà cả cho những nước đang phát triển có nguồn tài nguyên giàu có khác. Bài viết này sẽ đề cập đến thực trạng, các vấn đề đặt ra cũng như các nhân tố tác động và các giải pháp có tính chiến lược khắc phục những vấn đề trên nhằm đảm bảo sự tăng trưởng nhanh và bền vững của Mông Cổ trong một vài thập kỷ tới. 

Từ khóa:      Kinh tế Mông Cổ, Tăng trưởng kinh tế, Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng
Lượt xem:      982
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.