Sự phát triển kinh tế của Mông Cổ và Việt Nam trong những năm gần đây
Tiêu đề:      Sự phát triển kinh tế của Mông Cổ và Việt Nam trong những năm gần đây
Mục:      Kinh tế, Mông Cổ
Tác giả:      B. Gantuya
Mã tài liệu:      2096384870
Năm xuất bản:      2014
Số xuất bản:      9
Số trang:      13
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Cơ sở hợp tác kinh tế giữa các quốc gia bắt nguồn từ khả năng cạnh tranh của chính nó mà khởi đầu là trình độ phát triển kinh tế. Sự phát triển nền kinh tế quốc gia có ảnh hưởng đến sự ổn định và phát triển mối quan hệ buôn bán giữa hai nước. Để có thể đánh giá một cách chính xác triển vọng hợp tác thương mại và đầu tư giữa Mông Cổ và Việt Nam, chúng ta phải nhìn nhận một cách khách quan những cơ sở có thể ảnh hưởng đến tình hình phát triển hai nước như khả năng phát triển kinh tế và thị trường của từng nước. Qua nghiên cứu tình hình phát triển kinh tế - thương mại của Mông Cổ và Việt Nam trong thời gian qua, có thể thấy quan hệ giữa Mông Cổ và Việt Nam đã có những bước phát triển đáng ghi nhận. Chúng ta sẽ xem xét tình hình phát triển kinh tế của Mông Cổ và Việt Nam trong những năm qua để đánh giá.

Từ khóa:      Kinh tế, Phát triển, Mông Cổ, Việt Nam
Lượt xem:      1041
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.