Quan hệ kinh tế thương mại giữa Nhật Bản và các nước tiểu vùng sông Mekong từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1945
Tiêu đề:      Quan hệ kinh tế thương mại giữa Nhật Bản và các nước tiểu vùng sông Mekong từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1945
Mục:      Kinh tế, Nghiên cứu khu vực
Tác giả:      Huỳnh Phương Anh
Mã tài liệu:      1290628542
Năm xuất bản:      2014
Số xuất bản:      5
Số trang:      10
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Tiểu vùng sông Mekong có vai trò và vị thế quan trọng trong lịch sử kinh tế thương mại giữa Nhật Bản và Đông Nam Á. Từ thế kỷ XVI các châu ấn thuyền của Nhật Bản đã đến buôn bán ở các thương cảng lớn của Tiểu vùng sông Mekong như Hội An của Việt Nam, Ayutthaya của Thái Lan và Phnom Penh của Campuchia. Bước sang thế kỷ XIX, khi các nước Tiểu vùng sông Mekong (trừ Thái Lan) đều trở thành thuộc địa của các đế quốc phương Tây, quan hệ kinh tế  giữa Nhật Bản và các nước Tiểu vùng sông Mekong được thể hiện thông qua hoạt động thương mại giữa Nhật Bản với Đông Dương thuộc Pháp, Myanmar thuộc Anh và Thái Lan.

Từ khóa:      Nhật Bản, Tiểu vùng sông Mekong, Quan hệ thương mại
Lượt xem:      1215
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.