Về chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hội nhập kinh tế ở khu vực Đông Bắc Á trong bối cảnh quốc tế mới
Tiêu đề:      Về chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hội nhập kinh tế ở khu vực Đông Bắc Á trong bối cảnh quốc tế mới
Mục:      Nghiên cứu khu vực, Kinh tế
Tác giả:      Phạm Quý Long
Mã tài liệu:      1824687916
Năm xuất bản:      2013
Số xuất bản:      5
Số trang:      9
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Trên cơ sở làm rõ các đặc điểm của môi trường hợp tác và phát triển ở khu vực Đông Bắc Á  những năm gần đây, bài viết đi sâu phân tích và đánh giá tính cấp thiết về sự thay đổi mô hình tăng trưởng và đẩy mạnh hội nhập kinh tế của các nền kinh tế ở khu vực Đông Bắc Á kể từ sau khủng hoảng 2008/09.

Từ khóa:      Mô hình tăng trưởng, Hội nhập kinh tế, Khu vực Đông Bắc Á
Lượt xem:      1256
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.