Những phương án lựa chọn cho việc hình thành các hiệp định thương mại tự do Đông Á
Tiêu đề:      Những phương án lựa chọn cho việc hình thành các hiệp định thương mại tự do Đông Á
Mục:      Nghiên cứu khu vực, Kinh tế
Tác giả:      Dương Minh Tuấn
Mã tài liệu:      1623019813
Năm xuất bản:      2011
Số xuất bản:      12
Số trang:      11
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Tóm tắt: Cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á năm 1997-1998 đánh dấu sự chuyển biến căn bản trong quan hệ hợp tác và liên kết kinh tế khu vực Đông Á. Đó là sự gia tăng “tính đồng nhất” trong khu vực và sự chuyển biến từ liên kết theo định hướng thị trường sang liên kết có tổ chức, đặc biệt là sự gia tăng ký kết và thực hiện các Hiệp định Thương mại tự do (FTA). Bài viết trình bày những nhân tố chủ yếu tác động đến sự hình thành và gia tăng các FTA Đông Á trong những năm gần đây; khảo sát, phân tích các con đường hay kịch bản chủ yếu của liên kết nội vùng trong việc tạo lập một FTA lớn hơn, chung cho toàn khu vực; đánh giá tác động của các phương án, kịch bản trên nhằm góp phần xác định con đường tối ưu cho việc gia tăng các FTA cũng như đẩy mạnh hơn nữa hợp tác, liên kết  khu vực trong bối cảnh mới hiện nay.   

Từ khóa:      Đông Á, Hiệp định Thương mại tự do, Liên kết khu vực
Lượt xem:      1220
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.