Trung Quốc với vấn đề thu hút đầu tư của Hoa kiều
Tiêu đề:      Trung Quốc với vấn đề thu hút đầu tư của Hoa kiều
Mục:      Kinh tế, Trung Quốc
Tác giả:      Nguyễn Anh Chương
Mã tài liệu:      2781705980
Năm xuất bản:      2011
Số xuất bản:      12
Số trang:      6
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      2.5 
Mô tả nội dung:     

Tóm tắt: Chính sách thu hút đầu tư nước ngoài nói chung, đầu tư của người Hoa đang sinh sống ở các nước trên thế giới (Hoa kiều) nói riêng, là một bộ phận quan trọng nằm trong chiến lược cải cách mở cửa của Trung Quốc hơn ba thập kỉ qua. Với những biện pháp khuyến khích, đãi ngộ cụ thể, từng bước xây dựng cơ chế và hệ thống pháp luật đối với đầu tư của Hoa kiều..... Trung Quốc đã thu hút được một số lượng lớn Hoa kiều về nước đầu tư kinh doanh, qua đó thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Sự thay đổi về tư duy xây dựng kinh tế và những chính sách thu hút đầu tư hợp lý là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thành công của Trung Quốc trong lĩnh vực này. Nó gợi mở cho chúng ta nhiều bài học kinh nghiệm. 

Từ khóa:      Trung Quốc, Đầu tư, Hoa kiều
Lượt xem:      1364
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.