Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các công ty xuyên quốc gia Trung Quốc và một số vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp Việt Nam
Tiêu đề:      Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các công ty xuyên quốc gia Trung Quốc và một số vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp Việt Nam
Mục:      Trung Quốc, Kinh tế
Tác giả:      Bùi Thị Lý
Mã tài liệu:      2131518402
Năm xuất bản:      2011
Số xuất bản:      10
Số trang:      7
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Tóm tắt:  Cùng với các quốc gia phát triển (DCs), hiện nay tại các nước đang phát triển (LDCs) các công ty xuyên quốc gia (TNCs) cũng đã tăng cường hoạt động đầu tư trực tiếp (ĐTTT) ra nước ngoài, trong đó, TNCs của Trung Quốc ngày càng lớn mạnh và là ví dụ điển hình cho nhóm các quốc gia này. Một trong những mục đích đầu tư của TNCs nước này là nhằm tìm kiếm tài sản chiến lược tại nước tiếp nhận và họ cũng là một trong những đối thủ của TNCs tại DCs. Từ những phân tích về động cơ đầu tư của TNCs Trung Quốc cho thấy sự khác biệt giữa TNCs của LDCs và DCs. Chính hoạt động ĐTTT ra nước ngoài của TNCs Trung Quốc thời gian qua đã đặt ra một số vấn đề đối với các doanh nghiệp Việt Nam, cụ thể là các tập đoàn lớn cần có những chiến lược rõ ràng đối với ĐTTT ra nước ngoài trong bối cảnh mới. 

Từ khóa:      Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, Các nước đang phát triển, Trung Quốc, Chiến lược đầu tư
Lượt xem:      1370
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.