Về sự hình thành hiệp định thương mại tự do của các nước Đông Bắc Á
Tiêu đề:      Về sự hình thành hiệp định thương mại tự do của các nước Đông Bắc Á
Mục:      Nghiên cứu khu vực, Kinh tế
Tác giả:      Dương Minh Tuấn
Mã tài liệu:      2013154542
Năm xuất bản:      2011
Số xuất bản:      7
Số trang:      12
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      4.5 
Mô tả nội dung:     

Tóm tắt: Bài viết làm rõ những nét đặc thù, sự khác biệt của các hiệp định thương mại tự do (FTA) của các nước Đông Bắc Á và những tác động chủ yếu của sự hình thành các FTA này đối với khu vực cũng như với nội tại các nền kinh tế này. Phần I của bài viết trình bày tính tất yếu và những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành các FTA Đông Bắc Á, đặc biệt do quá trình tái cơ cấu các nền kinh tế trong nước và sự gia tăng chủ nghĩa đa phương của khu vực. Phần II nêu lên những đặc thù, khác biệt giữa các FTA của Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Phần III phân tích những tác động và những lợi thế chủ yếu của việc thực hiện FTA, đặc biệt là Hiệp định Thương mại tự do Trung Quốc - Nhật Bản – Hàn Quốc và những khả năng, các vấn đề đặt ra đối với việc thực hiện hình thức hợp tác này trong khu vực.

Từ khóa:      Kinh tế, Hiệp định Thương mại tự do, Các nước Đông Bắc Á
Lượt xem:      1408
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.