Năng lượng xanh tại Trung Quốc: Thực trạng, triển vọng và vấn đề
Tiêu đề:      Năng lượng xanh tại Trung Quốc: Thực trạng, triển vọng và vấn đề
Mục:      Môi trường, Kinh tế, Trung Quốc
Tác giả:      Đỗ Minh Cao - Đỗ Tiến Sâm
Mã tài liệu:      9056585563
Năm xuất bản:      2011
Số xuất bản:      7
Số trang:      8
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Tóm tắt: Trong chiến lược phát triển và an ninh năng lượng hiện nay, Trung Quốc buộc phải giải quyết hai vấn đề quan trọng: đảm bảo đủ nguồn năng lượng cho nhu cầu trong nước đồng thời không để ô nhiễm môi trường. Trong “Kế hoạch 5 năm lần thứ 12”, Trung Quốc nêu phương châm phát triển: “nhân bản, màu xanh, sáng tạo, điều phối”. Trong đó, “nhân bản” là mục tiêu chuyển đổi phát triển trong thời gian tới, từ giai đoạn “lấy sinh tồn làm trọng” sang giai đoạn “lấy phát triển con người làm trọng”, còn chiến lược sẽ là phát triển xanh và sáng tạo. Để phát triển xanh, Trung Quốc tập trung phát triển nguồn năng lượng xanh, trong giai đoạn hiện tại, tập trung phát triển năng lượng gió và năng lượng mặt trời. Bài viết dưới đây sẽ làm rõ hiện trạng, triển vọng và những thách thức của Trung Quốc trong phát triển hai nguồn năng lượng trên. Bài viết đem lại gợi mở nhỏ cho hướng đi trong phát triển ngành năng lượng của Việt Nam.

Từ khóa:      Năng lượng xanh, Trung Quốc
Lượt xem:      1656
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.