Quá trình đổi mới và triển vọng kinh tế Mông Cổ
Tiêu đề:      Quá trình đổi mới và triển vọng kinh tế Mông Cổ
Mục:      Kinh tế, Mông Cổ
Tác giả:      Nguyễn Hữu Thăng
Mã tài liệu:      2292069761
Năm xuất bản:      2011
Số xuất bản:      6
Số trang:      9
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Tóm tắt: Từ năm 1990, kinh tế Mông Cổ đã nhanh chóng chuyển đổi từ cơ chế quản lí tập trung cao độ sang cơ chế thị trường. Những giải pháp lớn được thực hiện gồm: đa dạng hóa các thành phần kinh tế theo hướng tư nhân hóa; cải cách cơ chế tài chính và thuế vụ, cơ chế ngành ngân hàng; cải cách quản lý giá cả; cải cách cơ chế hợp tác kinh tế thương mại với bên ngoài. Kinh tế Mông Cổ có được bước phát triển ngoạn mục thời gian gần đây là  nhờ các nhân tố: nhà nước có chính sách kinh tế hợp lý, hiệu quả; nhu cầu lớn về nhập khẩu tài nguyên của các nước, nhất là của Trung Quốc và nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu có của Mông Cổ được khai thác xuất khẩu.

Từ khóa:      Kinh tế, Thể chế kinh tế, Kinh tế tư nhân, Mông Cổ
Lượt xem:      1947
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.