Yếu tố tác động đến sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Trung Quốc sau Đại hội 19
Tiêu đề:      Yếu tố tác động đến sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Trung Quốc sau Đại hội 19
Mục:      Trung Quốc, Chính trị - An ninh
Tác giả:      Bùi Nam Khánh
Mã tài liệu:      2895846683
Năm xuất bản:      2019
Số xuất bản:      7
Số trang:      18-27
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc (Đại hội 19), Trung Quốc đã đưa tư tưởng Tập Cận Bình vào Điều lệ Đảng, điều này không chỉ khẳng định việc củng cố quyền lực của Chủ tịch Tập Cận Bình trong nền chính trị Bắc Kinh mà còn tạo điều kiện để xây dựng vị thế mới cho Trung Quốc trên trường quốc tế. Về cơ bản, nội dung chính sách đối ngoại trong Báo cáo chính trị tại Đại hội 19 của Trung Quốc vẫn dựa trên những trụ cột là quan hệ nước lớn, ngoại giao láng giềng, hợp tác với các quốc gia đang phát triển, phát huy vai trò nước lớn có trách nhiệm và tích cực tham dự các công việc quốc tế. Tuy nhiên, so với Báo cáo chính trị tại Đại hội 18, có một số điều chỉnh nhằm tiếp tục phát huy các kết quả tích cực đã đạt được, khắc phục những hạn chế, giải quyết tốt những yêu cầu trong nước và thích nghi với bối cảnh quốc tế. Bài viết tập trung đánh giá, phân tích những yếu tố tác động đến sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Trung Quốc sau Đại hội 19.

 

 

Từ khóa:      Trung Quốc, Chính sách đối ngoại, Đại hội 19, Tư tưởng Tập Cận Bình
Lượt xem:      1
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.