Tương quan sức mạnh tổng hợp của Mỹ - Trung Quốc giai đoạn hiện nay
Tiêu đề:      Tương quan sức mạnh tổng hợp của Mỹ - Trung Quốc giai đoạn hiện nay
Mục:      Trung Quốc, Chính trị - An ninh
Tác giả:      Đỗ Mai Lan - Nguyễn Thúy Hằng
Mã tài liệu:      1985163754
Năm xuất bản:      2019
Số xuất bản:      6
Số trang:      3-12
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Thay đổi tương quan sức mạnh tổng hợp của Mỹ và Trung Quốc là một trong những nhân tố quan trọng dẫn tới những điều chỉnh trong ưu tiên và tính toán trong chính sách đối ngoại mỗi nước. Bằng cách so sánh các thành tố cơ bản trong sức mạnh tổng hợp của Mỹ và Trung Quốc, bài viết cố gắng làm rõ những nét mới trong tương quan sức mạnh hai nước trên các lĩnh vực cơ bản, bao gồm: (i) sức mạnh ngoại giao và ảnh hưởng; (ii) kinh tế; (iii) quân sự; và (iv) khoa học – công nghệ.

 

Từ khóa:      Mỹ, Trung Quốc, Châu Á – Thái Bình Dương, Sức mạnh
Lượt xem:      1
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.