Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á 25 năm xây dựng và phát triển
Tiêu đề:      Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á 25 năm xây dựng và phát triển
Mục:      Chính trị - An ninh
Tác giả:      Phạm Hồng Thái
Mã tài liệu:      2257652221
Năm xuất bản:      2018
Số xuất bản:      9
Số trang:      3-7
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, tiền thân là Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản, được thành lập ngày 13 tháng 9 năm 1993, đến nay vừa tròn 25 năm. Viện là một tổ chức nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, thực hiện chức năng nghiên cứu cơ bản về các quốc gia, vùng lãnh thổ và những vấn đề nổi bật trong khu vực Đông Bắc Á; cung cấp những luận cứ khoa học cho việc*hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; tổ chức tư vấn, phổ biến kiến thức về đất nước học và khu vực học; tham gia đào tạo phát triển nguồn nhân lực góp phần tăng cường sự hiểu biết, trao đổi kinh nghiệm và quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước trong khu vực Đông Bắc Á. 
Từ khóa:      Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á
Lượt xem:      1
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.