Nhận diện đường lối phát triển văn hóa của Trung Quốc qua báo cáo chính trị Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc
Tiêu đề:      Nhận diện đường lối phát triển văn hóa của Trung Quốc qua báo cáo chính trị Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc
Mục:      Trung Quốc, Chính trị - An ninh
Tác giả:      Chử Bích Thu
Mã tài liệu:      1935654538
Năm xuất bản:      2018
Số xuất bản:      5
Số trang:      3-10
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh nước này đang đẩy mạnh việc hoàn thành mục tiêu xây dựng xã hội khá giả toàn diện vào năm 2020, tạo tiền đề để trở thành cường quốc xã hội chủ nghĩa (XHCN) vào giữa thế kỷ XXI. Do vậy, nhiệm vụ  đoàn kết, định hướng và dẫn dắt dư luận có tầm quan trọng đặc biệt. Ngọn cờ “Giấc mơ Trung Quốc” và lý luận về giá trị cốt lõi XHCN cùng với những giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra để định hướng tinh thần dân tộc. Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc nhấn mạnh đến “tự tin văn hóa”, nhằm hướng tới mục tiêu khôi phục văn hóa truyền thống trước tác động nhiều chiều của quá trình hội nhập. Bài viết tập trung làm rõ điểm nổi bật trong đường lối phát triển văn hóa mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra tại Đại hội XIX (tháng 10/2017).

 

Từ khóa:      Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đại hội XIX, Nền văn hóa xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc
Lượt xem:      17
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.