Trung Quốc trong tương tác quyền lực trên biển ở khu vực Đông Á: một cái nhìn lịch sử
Tiêu đề:      Trung Quốc trong tương tác quyền lực trên biển ở khu vực Đông Á: một cái nhìn lịch sử
Mục:      Trung Quốc, Chính trị - An ninh
Tác giả:      Dương Văn Huy
Mã tài liệu:      2560439741
Năm xuất bản:      2018
Số xuất bản:      4
Số trang:      3-15
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết tập trung phân tích quá trình lịch sử tương tác của Trung Quốc với biển ở khu vực Đông Á qua các triều đại Trung Quốc. Trong đó, bài viết phân tích việc các triều đại Trung Quốc thực hiện chính sách “hải cấm”, tác động đến sự tương tác của Trung Quốc với biển. Tuy nhiên, không phải Trung Quốc đóng cửa một cách hoàn toàn với biển mà vẫn mở cửa một số cảng thương mại và phái cử người thám hiểm các vùng biển từ Đông Nam Á đến Đông Phi nhằm mở rộng mạng lưới quan hệ triều cống. Đến khi người phương Tây xuất hiện nhiều hơn ở khu vực, nhất là từ sau Phát kiến địa lý, thì Trung Quốc suy giảm hẳn sự tương tác với biển ở khu vực.

 

Từ khóa:      Trung Quốc, Đông Á, Biển Đông, Biển Hoa Đông, Quyền lực biển
Lượt xem:      65
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.