Strategic Perspectives in the East Sea
Tiêu đề:      Strategic Perspectives in the East Sea
Mục:      Nghiên cứu khu vực, Chính trị - An ninh
Tác giả:      Dang Xuan Thanh
Mã tài liệu:      2306452586
Năm xuất bản:      2015
Số xuất bản:      2
Số trang:      11-22
Ngôn ngữ:      Tiếng Anh
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

The East Sea security is seeing unusual developments as disputes have been pushed to a new level of seriousness. Legal maritime boundaries have been denied, security maintaining mechanisms have been neutralised and the balance of power in this waters has become unstable, threatening to erode other key strategic balances in the whole Western Pacific belt. The following study does not represent the developments of the situation but also analyses the structure of strategic perspectives in the East Sea, thus putting forth short-term forecasts and long-term prospects for the face of this complex waters.

 

Từ khóa:      East Sea, ASEAN, Vietnam-China relations, U-shaped line
Lượt xem:      173
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.