China’s Strategy to Gradually Seize the East Sea
Tiêu đề:      China’s Strategy to Gradually Seize the East Sea
Mục:      Chính trị - An ninh, Trung Quốc
Tác giả:      Dinh Tien Hieu
Mã tài liệu:      2030457676
Năm xuất bản:      2015
Số xuất bản:      11
Số trang:      8-15
Ngôn ngữ:      Tiếng Anh
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

The East Sea is situated in between the Pacific and Indian Oceans, and on the important maritime route connecting Europe, Asia, the Far East and the Americas. This area plays a vital role in the economic development strategy, particularly the maritime strategy of China. The maritime expansion of China happened in parallel with disputes arising on the East Sea in recent years. It is said that the ultimate goal of China is to gain full control over the East Sea and to establish a the South China Sea Eeconomic Belt, embracing the sea and coastal areas in Southern China.

 

Từ khóa:      China, the East Sea, Paracel Islands, Spratly Islands
Lượt xem:      205
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.