Vấn đề an ninh nguồn nước ở lưu vực sông Mekong trong quan hệ Việt Nam – Trung Quốc hiện nay
Tiêu đề:      Vấn đề an ninh nguồn nước ở lưu vực sông Mekong trong quan hệ Việt Nam – Trung Quốc hiện nay
Mục:      Trung Quốc, Nghiên cứu khu vực, Chính trị - An ninh
Tác giả:      Bùi Anh Thư
Mã tài liệu:      2514166686
Năm xuất bản:      2016
Số xuất bản:      9
Số trang:      21-30
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Với tính chất là một dòng sông quốc tế, sông Mekong có tác động trực tiếp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia trong toàn lưu vực. Là một quốc gia nằm ở cuối nguồn Mekong, việc hợp tác chặt chẽ của Việt Nam với các quốc gia còn lại trong lưu vực, nhất là đối với vấn đề an ninh nguồn nước, được xem là chìa khóa cho bài toán phát triển bền vững của đất nước. Trong phạm vi của một bài báo, tác giả tập trung đi vào tìm hiểu thực trạng vấn đề an ninh nguồn nước trong quan hệ Việt Nam – Trung Quốc hiện nay, từ đó gợi mở một vài giải pháp cho vấn đề này.

 

 

Từ khóa:      An ninh nguồn nước, Lưu vực sông Mekong, Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc
Lượt xem:      441
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.