Một số nhân tố bên trong tác động đến quá trình hoạch định chính sách đối ngoại của Trung Quốc hiện nay
Tiêu đề:      Một số nhân tố bên trong tác động đến quá trình hoạch định chính sách đối ngoại của Trung Quốc hiện nay
Mục:      Trung Quốc, Chính trị - An ninh
Tác giả:      Trần Thọ Quang
Mã tài liệu:      5724109243
Năm xuất bản:      2016
Số xuất bản:      4
Số trang:      3-11
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Quá trình ra quyết định đối ngoại của lãnh đạo Trung Quốc rất phức tạp, bị chi phối bởi nhiều chủ thể (chủ thể chủ yếu và thứ yếu) và nhân tố tác động. Nhìn tổng thể hiện nay, Đảng Cộng sản (ĐCS) Trung Quốc vẫn nắm giữ độc quyền tương đối trong việc hoạch định chính sách đối ngoại của Trung Quốc. Nhưng vai trò và ảnh hưởng của các chủ thể khác, kể cả trong và ngoài bộ máy quyền lực Nhà nước, đang có xu hướng gia tăng. Điều đáng lưu ý nhất là quá trình ra quyết định đối ngoại của Trung Quốc đang có xu hướng bị tác động mạnh, và nhiều khi bị dẫn dắt bởi chủ nghĩa dân tộc mà đại diện tiêu biểu nhất trong bộ máy quyền lực Nhà nước là các lực lượng thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) và ở ngoài xã hội là giới học giả, truyền thông, cư dân mạng, các doanh nghiệp của Trung Quốc.

 

 

Từ khóa:      Chính sách đối ngoại, Trung Quốc, Nhân tố tác động
Lượt xem:      662
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.