Nhân tố Trung Quốc trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản đối với các nước Tiểu vùng sông Mekong từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay
Tiêu đề:      Nhân tố Trung Quốc trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản đối với các nước Tiểu vùng sông Mekong từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay
Mục:      Trung Quốc, Nghiên cứu khu vực, Chính trị - An ninh
Tác giả:      Huỳnh Phương Anh
Mã tài liệu:      6315438867
Năm xuất bản:      2016
Số xuất bản:      4
Số trang:      12-21
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Tiểu vùng sông Mekong là đối tượng và bộ phận quan trọng cấu thành chính sách đối ngoại của Nhật Bản đối với Đông Nam Á từ cuối thế kỷ XIX. Việc tăng cường mối quan hệ với tiểu vùng này có vai trò quan trọng đối với lợi ích kinh tế và lợi ích an ninh của Nhật Bản. Từ sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, chính sách của Nhật Bản đối với Tiểu vùng sông Mekong có sự thay đổi do tác động của nhiều nhân tố trong đó nổi bật nhất là nhân tố Trung Quốc. Bài viết tập trung phân tích sự ảnh hưởng của nhân tố Trung Quốc trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản đối với các nước Tiểu vùng sông Mekong, từ đó góp phần làm sáng tỏ tầm quan trọng của các nước Tiểu vùng sông Mekong trong cuộc chiến tranh giành sự ảnh hưởng về chính trị an ninh, kinh tế thương mại giữa Nhật Bản và Trung Quốc ở khu vực Đông Nam Á.

 

 

Từ khóa:      Nhật Bản, Trung Quốc, Tiểu vùng sông Mekong
Lượt xem:      572
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.